True
Cultuur.TV - TV kijken via internet, de beste Cultuur tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Cafe Weltschmerz - Alle afleveringen
Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #3 “De macht van de witte miljardairs: Column Ad Nuis

De geofotografische columnist van Cafe Weltschmerz Ad Nuis noemt zichzelf “Het kleine mannetje dat wereld bekijkt vanuit het allerlaagste, in de traditie van Simon Carmiggelt en vanuit de geopolitiek in de traditie van GJW Hiltermann.” In deze column de van racisme beschuldigde, wereldberoemde fotograaf, Martin Parr. Martin Parr is de Johan Cruijf onder de fotografen. Een racist is hij volgens Ad Nuis niet. Wel een humorvolle fotograaf. In 2017 heeft Parr het initiatief genomen voor een heruitgave van een fotoboek waarin foto’s staan die als kwetsen kunnen worden beschouwd. Het gaat om het boek London uit 1969 van de Italiaanse fotograaf Gian Butturini. In deze heruitgave staat een foto van een zwarte vrouw met daarnaast een foto van een gorilla achter tralies in de dierentuin in London. Een zwarte studente stoorde zich daaraan en diende een klacht in, maar waar gaat het nu werkelijk over? SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier #cafews #parr #racisme #foto Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #28 Wat staat er werkelijk in de Noodwet? Slapen de Kamerfracties? Jeroen Pols en

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid en Ab Gietelink behandelen in 10 stellingen de 'Tijdelijke wet maatregelen Covid 19', beter bekend als de Spoedwet. Daarna behandelen ze de positie van de verschillende Kamerfracties inzake deze wet. De Noodwet in 12 Stellingen De Noodwet is een machtigingswet met vergaande bevoegdheden voor de Minister van Volksgezondheid De Minister van Volksgezondheid kan zonder inmenging van de het parlement rechten en grondrechten vergaand inperken op basis van vage criteria De Minister kan scholen sluiten of voorwaarden stellen Het is belangrijke vooruitgang als de expliciete parlementaire controle en instemming voor iedere maatregel in de wet wordt opgenomen Opgenomen artikel: Het is verboden om zich buiten de eigen woning binnen de gestelde lengte (1,5 m) te bevinden Boetes (met strafblad) blijven ook in de nieuwe spoedwet in stand Handhaven achter de voordeur is uit het wetsontwerp geschrapt Met de 'vangnetbepalingen' kunnen ook niet in de wet vastgelegde bevoegdheden alsnog opgenomen worden Mogelijke vangnetbepaling: Uitbreiding mondkapjesverplichting in binnen en buiten zones Mogelijke vangnetbepaling: De vrijheid van Meningsuiting en vrijheid van publicatie kunnen ongedefinieerd worden ingeperkt Mogelijke vangnetbepaling: Verplicht testen en regels vaccinatie Mogelijke vangnetbepaling: Verplichte Quarantaine inclusief opname in GGD faciliteiten en kampen SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier #jeroen, #cafews #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: ‘Er gaan meer mensen dood aan honger dan aan Corona’: Tisjeboy Jay en Jorn Lukaszc

Jay Francis, beter bekend als Tisjeboy Jay, is een Nederlandse stand-up comedian, acteur, televisiepresentator en zanger van Surinaamse afkomst. Tisjeboy Jay vergaarde bekendheid door zijn hilarische filmpjes op het internet, vaak met een serieuze boodschap in verwerkt die je aan het denken zet. Jay is een tikkeltje grofgebekt, neemt geen blad voor de mond maar heeft een goede kijk op het leven. Zijn drijfveer is positiviteit verspreiden in een vaak nogal negatieve wereld. Zijn motto luidt dan ook als volgt ‘als jij lacht, lach ik ook’. In aanloop van zijn nieuwe theatershow spreekt Jorn Lukaszczyk over ‘wakker’ worden en het onderwerp van zijn show ‘Het nieuwe abnormaal’ Klik hier OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: NRC demoniseert en marginaliseert de kritische media: Kees van der Pijl en Ab Giet

#30 NRC bedreigt onafhankelijke kritische media I Ab Gietelink en Kees van der Pijl Onderzoeksjournalist en cultuurfilosoof Ab Gietelink onderzoekt met Prof. Kees van der Pijl, Hoogleraar Politieke economie en Internationale relaties de diepere maatschappelijke oorzaken die de basis vormen van de actuele coronamaatregelen. Ze beginnen met de kritische behandeling van 3 recente artikelen in het NRC Handelsblad. Het 1e NRC Artikel ondermijnde het censuurproces over de Weltschmerz programma’s tegen de multinational YouTube. Het 2e NRC artikel was een openlijke aanval op de vrijheid en materiele voorwaarden van het onafhankelijke en kritische station Weltschmerz. Het 3e NRC artikel was een interview met miljardair Bill Gates, die onkritisch werd beschreven als ‘spil in de pandemie-bestrijding’. Het programma belicht verder de machtsstructuur die het fundament vormden voor de pandemiemaatregelen vanuit het perspectief van 11 September 2001. Ze bespreken de recente geschiedenis in het licht van de Coronacrisis. De Irak oorlog (2003) , de Kredietcrisis (2008), de Oekraïne crisis (2014) , de verkiezing van Trump (2016), de mediaoorlog tegen het populisme en de Lockdown in de Coronacrisis (2020). Tenslotte bespreken ze de macht van de multinationale informatieplatformen. SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier #keesvdpijl, #abgietelink #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Honderden protestgroepen tegen Corona actief: Ab Gietelink en Ferdinand van der Ne

Ferdinand van der Neut is woordvoerder van het Algemeen Burger Collectief (ABC). ABC is een federatie van alleen al meer dan 50 actiegroepen die zich verweren tegen de overheidsmaatregelen. In Nederland zijn inmiddels naar schatting enkele honderden maatschappelijke protestbewegingen actief. Aanvalspunten van ABC zijn, de RIVM, het Kabinet en de media. De RIVM, laat steken vallen en toont geen modellen en bewijzen waarop de coronamaatregelen worden gebaseerd. Het kabinet faalt met meerdere ministers. De media laten het na om pluriform nieuws te brengen. Klik hier OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier van der Neut #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Justitie faalt bij vervolging kindermisbruik. Rudie Kagie, Yvonne Keuls en Marlies

VOLG ONS OP ONZE KANALEN, GEEF UW MENING, DONEER EN ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF. Klik hier samenwerking met VPRO Argos en de jurist Paul Ruys heeft Café Weltschmerz deze aflevering tot stand gebracht. Als eerste van een serie over misbruik van kinderen in de breedste zin. ‘Wanneer het Openbaar Ministerie van Justine keer op keer, na aangifte geen aanstalten maakt om ritueel kindermisbruik te onderzoeken, faciliteert zij direct en indirect deze misdaden.’ Meervoudige groepsverkrachting van minderjarigen door vertegenwoordigers van de Haagse elite, onder wie diverse artsen en een topambtenaar van het ministerie van Justitie. Volgens moeder Marlies werd In de Nieuwe Scheveningse Bosjes Lisa (15) bevallen van een baby, die voor haar ogen wordt vermoord. Justitie neemt vervolgens haar aangifte echter niet serieus. Moeder Marlies hecht wél geloof aan de bizarre verklaring van haar dochter. Ze sprokkelt feiten bij elkaar om het gelijk van Lisa te onderbouwen. Worden betrokkenen in deze zaak nu al zeven jaar van hogerhand beschermd? Schrijfster Yvonne Keuls publiceerde veelvuldig over seksueel misbruik, rechterlijke macht en minderjarigen. Ze noemt het relaas over Lisa’s hel volstrekt geloofwaardig. Onderzoek door het VPRO-radioprogramma Argos wees uit dat Justitie blunderde in deze zaak, alsof van hogerhand wordt verijdeld dat de onderste steen boven komt. #lisa #kindermisbruik #argos Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische, democratische processen. Je kan je hier aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: VSN; introductie van de nieuwe partij Vrij en Sociaal Nederland.

SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier vrijdag 11 september werd tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort tussen 9.00 en 11.00 uur de nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland, gelanceerd. Deze partij is het initiatief van drs. L.T.C. Filippini, voormalig oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First. De heer Filippini zal optreden als partijleider en secretaris van het partijbestuur. Binnen het bestuur zijn daarnaast mede oprichters mevrouw A.J.L.B. Zeven als voorzitter en de heer S.M. Noordhoek als penningmeester benoemd. Deze, door de nieuwe beweging aangegeven, brede maatschappelijke middenpartij zal zich richten op een viertal speerpunten; Het terugbrengen van de menselijke maat en vrijheid in de samenleving vanuit een sterke rechtstaat Het centraal stellen van de burger in het beleid van de overheid De burger weer aan zet in de (politieke) besluitvorming middels directe participatie en democratie Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap in de samenleving Vrij & Sociaal Nederland wil met een positieve vernieuwingsagenda weer idealen en perspectief leidend laten zijn in Nederland. Voor iedereen, niemand uitgezonderd. Voor een menselijke samenleving in een tijd van technocratische agenda’s. #vsn, #philipini, #cafews #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #2 Politici en de waarheid hebben een moeizame relatie: column Ad Nuis

Ad Nuis is fotograaf, journalist, documentairemaker en columnist. Hij werkt voor meerdere kranten en tijdschriften in Nederland en België. Deze week de column over liegende politici en de waarheid.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Studeerden wij Medicijnen of Geneeskunde? Huisarts Lieneke van de Griendt over fun

Lieneke van de Griendt noemt zichzelf Huisarts 3.0 en dat heeft een reden. Ze schreef een boeiend boek onder de titel " Studeerden wij Medicijnen of Geneeskunde?" en Flavio Pasquino interviewde haar over de motieven en noodzaak voor dit manifest. Functional Medicine zou je school kunnen noemen, of beter stroming in de geneeskunde waarbij een holistische benadering wordt gekozen voor het aanvliegen van gezondheidsissues met patiënten. Wat kunnen we doen met voeding? Wat kunnen we bereiken met beweging, stressreductie en meditatie? Lieneke maakte in haar leven een aantal indringende dingen mee waardoor 3 jaar geleden haar ogen open gingen en ze anders ging denken. Sindsdien behandeld ze haar patiënten anders en dat is een voorbeeld voor vele andere huisartsen. Meer tijd en luisteren is het vertrekpunt waarna ze goed kijkt naar de mensen als holistisch wezen waar niet enkel een pil of een spuit in kan. Waarom zijn er zoveel chronische mensen de laatste 25 jaar? Wat kunnen we zelf bereiken en waar ligt onze eigen verantwoordelijkheid? Interesse in het boek? Check Klik hier : Klik hier Programma: Klik hier u na deze video verdere verdieping en topsprekers horen over de pandemie ,en de toekomst na Corona, live of digitaal? Bezoek dan de G10 van de Economie en Filosofie op 4 en 5 september, of kijk mee via de livestream. SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Kortgeding YouTube verloren en ‘gewonnen’: Ab Gietelink en Pieter Lakeman

SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier uitspraak van het kort geding van Ab Gietelink tegen Google/YouTube betreft de censuur van YouTube m.b.t. de enkele video’s van Café Weltschmerz. #pieter, #ramon, #cafews #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Arno Scholtens Column

SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier repeat | version number Klik hier #ramon, #cafews #corona #machtsgreep #elite Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #2 Column: Ad Nuis over Feike Sijbesma, AstraZeneca en de ongeloofwaardigheid!

SUBSCRIBE OP ONS YOUTUBE CHANNEL! Klik hier Ad Nuis over Feike Sijbesma, zijn broer en AstraZeneca | #2 number Klik hier fotograaf komt Ad Nuis over de hele wereld. Maar een aantal jaar geleden fotografeerde hij ook Feike Sijbesma de speciaal Corona Gezant van Nederland die in diskrediet kwam , toen uitlekte dat zijn broer een voorname rol bekleed bij AstraZeneca Duitsland. Ad wijdde er een column aan en plaatste dit voorval in historisch perspectief want Sijbesma heeft een bijzondere zienswijze met opmerkelijke uitspraken die niet geheel stroken met zijn handel en wandel, aldus Nuis. Ad Nuis is fotograaf, journalist, documentairemaker en columnist. Hij werkt voor meerdere kranten en tijdschriften in Nederland en België. Ad zal regelmatig een column inspreken bij Café Weltschmerz en dat doet hij met bravoure en een scherpe tong. #feikesijbesma #astrazeneca #belangenverstrengeling Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Onze gesprekken kunnen politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten en onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen. Je kan je aanmelden op ons account! Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Ondermijnd vaccinatie ons natuurlijke afweersysteem? Fiona Zwart en Door Frankema

Door Frankema is initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en co-auteur van de website en de nieuwsbrief van de stichting Vaccinvrij. Fiona Zwart interviewt haar over ruim 20 jaar contact met ouders; de diepere betekenis van de term “antivaxxers”; de onderdrukking en groei van het bewustzijn van de bevolking, en de rol van de Vaccinatie-alliantie en staatssecretaris Paul Blokhuis in het monddood maken van ouders die vragen of kritiek hebben. Bronnen en verdieping: ? 1.34 min. Wat gaan jullie inspuiten? - Klik hier Klik hier ? 6.20 min. Ervaringsverhalen van ouders Klik hier 13.40 min. Censuur Klik hier 14:02 min. Anti-vaxxers Klik hier 20:20 min. Artsen staan op - brandbrief van 2017 Artsen en medisch personeel Klik hier 24:43 min. Wob verzoek Klik hier 27:28 min. Vaccinatie-Alliantie en Paul blokhuis Klik hier 34:00 min. NOS 2018 “Ondanks de daling is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen: 3 op de 10 kinderen die overlijden, overlijden aan kanker. Klik hier ? 35:40 min. Vaccinatiegraad van 95% - Klik hier 40:48 min. Hoorzitting tweede kamer 2019 - Klik hier 49:28 min. Nieuwsbrief VaccinVrij - Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Kinderen zijn de slachtoffers van de Lockdown: Professor Doctor Wieland Kiess

Persconferentie van het ministerie van cultuur van de deelstaat Saksen. Professor Doctor Wieland Kiess geeft een verklaring over zijn onderzoek door de universiteit van Leipzig naar de invloed van de lockdown op kinderen. Over de infectie risico’s op de basisscholen en de psychosociale effecten op deze jonge kinderen.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: # 4 Afweer genoeg, ook zonder vaccin. College Pierre Capel

Virussen zijn er al sinds het leven is ontstaan en zijn overal in zeer grote getalen en overal aanwezig. In ons lichaam wonen ongelooflijk veel ( miljarden) virussen en daar gaan we prima mee om dank zij onze natuurlijke immuniteit. Deze natuurlijke immuniteit bestaat uit tientallen eiwit- en cellulaire systemen, die ieder apart uitstekend in staat zijn om met virussen om te gaan. Al deze afweersystemen werken op een ingenieuze manier samen en vormen een fantastische natuurlijke immuniteit. Dit beschermt ons al miljoenen jaren tegen virussen en onze afweer heeft echt geen vaccin nodig om effectief te zijn. Denk je nu echt, dat sinds 11 maart 2020 alleen een, haastig en waarschijnlijk slecht werkend, vaccin de mensheid kan redden???? In misdaad romans geldt “Cherchez la Femme” en in het echte leven “Follow the Money”.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Bestaat SARS-Cov-2 wel? Waar is het bewijs dan?:Patrick Savalle en Flavio Pasquino

Bestaat SARS-COVID-2 wel? Die vraag stelde onderzoeksjournalist Patrick Savalle zich. Na eerst ooit onderzoek te hebben gedaan naar het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) als de veroorzaker van AIDS heeft hij zich nu geworpen op dezelfde vraag; zijn er voldoende bewijzen dat SARS-COVID-2 bestaat en daarmee de veroorzaker is van het coronavirus? Savalle komt nergens in de literatuur onderzoeken tegen die SARS-COVID-2 als de veroorzaker van de Corona symptomen aanwijzen. De consequenties daarvan zijn verregaand.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #1 De Europese en het fakenieuws: Column Ad Nuis

Ad Nuis is fotograaf, journalist, documentairemaker en columnist. Hij werkt voor meerdere kranten en tijdschriften in Nederland en België. Vanaf deze week zal hij regelmatig een column inspreken bij Café Weltschmerz Deze week over een kamertje in Brussel en ‘het hoe en waarom’ van fakenieuws.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #25 Ab Gietelink I Open brief aan Minister Grapperhaus

Een open videobrief aan de heer Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie. Grapperhaus gaf midden in de pandemie een huwelijksfeest, waarbij de 1,5 meter regel systematisch sneuvelde. De columnist komt met een genadeloze veroordeling en eist € 390 boete en een strafblad voor de minister en al zijn gasten of kwijtschelding van alle opgelegde Corona en demonstratieboetes.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #24 Ab Gietelink I Open brief aan Burgemeester Halsema. Deel 2

Ab Gietelink is cultureel ondernemer en programmamaker. Hij woont in het Amsterdamse Wallengebied en daagde samen met Viruswaarheid de Veiligheidsregio voor de rechter met als doel de mondkapjesplicht onrechtmatig ter verklaren. Een 2e open brief aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, met een terugblik op het protest tegen de mondkapjesplicht, dat tenslotte leidde tot het einde van het mondkapjesexperiment.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: “Mensen die altijd liegen moet je ineens gaan geloven”: Willie Wartaal en Jorn Luk

“We laten ons allemaal neuken!”, Olivier Mitshel Locadia, bekend als Willie Wartaal, is een Nederlands rapper, acteur en televisiepresentator. Wartaal werd bekend als lid van de rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Wartaal vertelt in dit vraaggesprek zijn reacties op de Corona maatregelen. Zijn oproep aan de ‘jeugd van tegenwoordig’; “Laat je niet neuken!”Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: “Een overheid bepaalt niet over mijn bedrijf”, introductie van Jorn Lukaszczyk met

“Het is niet aan de overheid om te bepalen welke vrienden ik mag zien en hoeveel ik er in mijn huis mag uitnodigen.” Jorn Lukaszczyk is (nacht)clubeigenaar en een van de eerste getroffene van de Corona maatregelen. In een eerder interview met Miriam Hekker heeft hij daar uitgebreid over verteld. Voor Café Weltschmerz gaat hij een serie interviews doen. Aan Ramon Bril legt hij nu uit waarom hij deze stap neemt.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Grootschalig testen om te zwendelen: Willem Engel en Ramon Bril

De vernietigende zwendel en hoe dat zit met die PCR test. Het is opmerkelijk dat er zoveel meer ‘besmettingen’ bijkomen zonder dat mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. Het virus is niet minder gevaarlijk geworden, het was nooit echt gevaarlijk, we testen gewoon bizar veel meer. De propagandistische media gebruiken een data golf aan vals positieve PCR testen om ons bang te maken voor een tweede golf. Dit is natuurlijk gewoon het opschalen van het aantal tests dat wordt gedaan, voornamelijk bij gezonde mensen. Omdat de PCR test essentieel is in deze wereldwijde zwendel, er worden zelfs nu tweede lockdowns ingezet alleen op basis van een golf aan vals positieve testen, dat Willem en zijn team de diepte in zijn gedoken van hoe deze test wordt uitgevoerd.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Identiteitspolitiek leidt tot maatschappelijke ontwrichting: Column Frits Bosch

Het Nederlandse bedrijfsleven als centrum van systemisch racisme. Achmea Pensioenfonds als casus. Er raast een inclusiviteitspsychose en diversiteitsdwang door het Westen. Het is een manie, een gekte, tot schade van ons allen. Iedereen die zich maar een beetje bewust is van zijn ‘gepriviligeerde positie’ als blanke man of vrouw doet er aan mee. Nederlandse universiteiten en media zitten op dat pad van systemisch racisme en nu ook het bedrijfsleven. Frits Bosch meent dat we ons er met kracht tegen moeten verzetten. Hij gaat in op de eis van D66 ministers dat het Nederlandse bedrijfsleven meer diversiteit dient te vertonen, meer inclusie. ‘Inclusie’ is toch goed? Nee, niet op deze vooringenomen manier. Het denken in groepsidentiteiten is verwerpelijk. Het gaat ten koste van inhoud en kwaliteit van het individu. Martin Luther King heeft er in 1963 nog zo voor gepleit om mensen op hun karakter en hun inhoud te beoordelen. Je moet mensen niet beoordelen en selecteren op iets waar ze niets aan kunnen doen, zoals hun kleur. Maar men luistert niet en Achmea Pensioenfonds evenmin. Integendeel, mensen worden bij Achmea beoordeeld en geselecteerd op hun kleur, geslacht, herkomst en seksuele geaardheid. Want Achmea noemt het kernelementen van het personeelsbeleid. Niet doen! De Algemenen Wet Gelijke Behandeling, AWGB, is de Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat. De AWGB heeft als doel ongeoorloofd onderscheid tegen te gaan, zowel in negatieve als in positieve zin. Het is een basaal grondrecht. Positieve discriminatie is strafbaar, Achmea. De argumentatie achter identiteitspolitiek is: men moet zich kunnen herkennen in de organisatie, conform een afspiegeling van onze maatschappij. Dat lijkt mooi, maar dat is het allerminst. Identiteitspolitiek beoordeelt, selecteert en hijst mensen op het paard, al naar gelang de groepsidentiteit waarvan het individu deel uitmaakt. Het individu wordt ondergebracht in een collectief raciaal hokje. Dat is nooit goed, terugdenkend aan Nazi Duitsland. Waarom leren we dat maar niet? Achmea is de problematiek voorgelegd en de reactie was ‘diversiteit móet en we doen het gewoon, want het wordt van ons gevraagd’. Dat lijkt op verstand op nul en ‘Befehl ist Befehl’. Is Achmea systemisch racistisch? Achmea is slachtoffer van het systeem zoals de twee ideologisch bevlogen D66 ministers het hebben opgezet buiten het parlement om. 1. Brainwash ze! Vertel dat inclusie móet, want LHBT’ers worden achtergesteld en onderdrukt, wees woke! 2. ‘Streefcijfers’ uitvaardigen. Je omzeilt daarmee de wet contra positieve discriminatie. 3. Migrantenbarometer maken. 4. Monitoring Commissie installeren. 5. ‘Naming & Shaming’ plegen naar het voorbeeld van de Stasi: zorg voor een levendige klikcultuur en nagel partijen aan de schandepaal. En klaar is Kees! Het is een racistisch systeem, want het selecteert op raciale kenmerken. Is D66 dus een racistische partij? We weten vanuit de historie dat als je mensen eenmaal in zo’n rigide systeem weet te krijgen, je ze kunt manipuleren. Je kunt ze dan zelfs de meest vreselijke dingen laten doen. Als je eenmaal meedoet aan het systeem, kom je er amper meer uit, Achmea. Bedenk dat goed! ‘White privilege’ en weg ermee?! Worden mannen die een sterker profiel hebben, per definitie door Achmea buitengesloten? Dit soort wokeness leidt tot racisme en intolerantie, cancel culture. Identiteitspolitiek is walgelijk, aldus Bosch.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #2 Kappen met kapjes, er bestaat géén maatregel tegen Corona: column Pierre Capel

Angst moet gevoed en gekanaliseerd worden. Om de angst levendig te houden moet de incidentele aanwezigheid van het virus uitvergroot worden tot een tweede ziekte golf, door het suggestief gebruik van het begrip “besmetting”. Om de angst te kanaliseren, worden maatregelen genomen die geen effect hebben op het virus, maar wel het veilig gevoel geven van “we doen er iets aan”. Eenmalig en goed gebruik van de juiste medische mondkapjes geeft inderdaad bescherming. Meermalig en fout gebruik van de toegestane lapjes geven geen bescherming maar kunnen verworden tot een besmettelijke Biohazard. In deze hysterische tijden is het goed om eens bij Heer Bommel te rade te gaan om een beter beeld te krijgen van een Angst-pandemie.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Een afwezig evenwicht tussen gezondheidsschade en economische ontwrichting: column

Het zoeken naar een evenwicht tussen gezondheidsschade en economische ontwrichting van de gehele samenleving blijft ongewis. Maurice de Hond verteld in deze video in eenvoudige termen wat er mis is met de keuzes van de beleidsmakers om de corona in de hand te houden. ‘Het blijft een evident risico dat het middel ernstiger schade berokkend dan de kwaal. De vervolgschade op alle aspecten in onze maatschappij blijft uitzonderlijk groot.’Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Geen tweede golf, wel datazwendel: speech van moleculair analist Merel Boogaard

Merel Boogaard is moleculair analist in een academisch ziekenhuis in Nederland. Zij heeft 15 jaar ervaring met PCR testen. Zij heeft PCR tests opgezet, uitgevoerd en mede gevalideerd, waaronder heel lastige. Zij zag direct de praktische en technische moeilijkheden van het testen van COVID-19 met een PCR test. In eerste instantie hield zij die twijfel voor zich, totdat er verhalen naar buiten begonnen te komen dat die test niet goed werkte. Toen heeft zij contact opgenomen met Viruswaarheid met de vraag hoe zij daar in stonden. Zij werd uitgenodigd om deel te nemen aan een team van labmensen en is zich erin gaan verdiepen. Zij constateerde dat er weinig klopt van de PCR test. Er komt daarover binnenkort nog een rapport naar buiten. Kort gezegd dient een PCR test als voorbewerking voor vervolgonderzoek waar de uiteindelijke uitslag op gedaan wordt, en dat gebeurt nu niet. De uitslag wordt via de teststraten van de GGD direct op de PCR test gedaan en dat is een schandalige gang van zaken. ‘Analisten van Nederland, regering van Nederland, het RIVM, de GGD, ik sta hier om mij verontwaardiging en oprechte boosheid uit te spreken over het gebruik van een frauduleuze PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat. Deze test geeft positieve resultaten waar zij er niet zijn en negatieve resultaten waar het SARS-CoV-2 virus er wel is, maar niet gedetecteerd wordt. Analisten van Nederland, ik vraag jullie om op te staan en de eer van jullie vak te verdedigen. Wij hebben een bijzonder vak. Zonder onze data en meetresultaten kan de arts zijn of haar werk niet doen. De arts vaart op de gegevens die het lab en de analisten aanleveren. Ons werk moet onberispelijk zijn. Vrij van technische fouten en interpretatie fouten. Zo dicht bij de 100% nauwkeurigheid als we maar kunnen komen. De datazwendel met de COVID-19 PCR test is een ontoelaatbare smet op het laboratoriumblazoen. Net als de wetenschap moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren. Dat is onze taak. Maar wat gebeurt er? De data worden geproduceerd in afzonderlijke labs onder omstandigheden die te wensen overlaten. De data worden uitgelezen door het RIVM. De analist en de data zij gescheiden. De analist die de test uitvoert, krijgt geen feedback over hoe de test is gegaan. De persoon die de data uitleest, heeft geen weet van het voortraject. Er is geen enkele manier om het verloop van het traject te controleren. Als analist heb ik geen eed van Hippocrates af hoeven leggen zoals de artsen. Maar ik voel zo’n eed om alleen het goede te doen wel, diep van binnen in mijn hart. En bij iedere uitslag die ik afgeef, denk ik aan de patient die erachter zit. Die patient verdient het beste. Maar in het geval van de COVID-19 diagnostiek krijgt de patient niet het beste. Ons van is bedoeld om uitsluitsel te geven. De ziekte is wel aanwezig, of de ziekte is niet aanwezig. En als wij geen uitsluitsel kunnen geven, zullen wij daar volstrekt eerlijk over zijn. Dat is onze taak. Wij analisten geven niet altijd een leuk bericht, maar wel een betrouwbaar bericht. Ons vak is niet bedoeld om verwarring en angst te zaaien. Ons vak is niet bedoeld om beperkend beleid te implementeren op basis van onbetrouwbare gegevens. Het is misdadig om het analistenvak te misbruiken om ondeugdelijk politiek beleid te implementeren. Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test net klopt. Ik vraag alle analisten van Nederland om op te staan tegen het kapen van ons vak om dit wanbeleid mogelijk te maken. Ik roep het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten en de data te laten uitlezen door de analisten die de data hebben geproduceerd. Want alleen dan is er zuivere feedback tussen labonderzoek, analyse en uitslag. Ik roep het RIVM op te stoppen met het nutteloze testen van gezonde mensen en een uitgebreide test aan te bieden met sequencing en serologisch onderzoek voor hen die dat echt nodig hebben. Maar dat zijn er op dit moment niet zo veel, want er is geen tweede golf. Alleen een datazwendel.’Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: De verkramping in het racisme debat: Leon Baten en Raisa Blommestijn

Een gesprek van Leon Baten (17) met Raisa Blommestijn en Leon Baten over het huidige racismedebat. De Black Lives Matter-beweging krijgt steeds meer draagvlak in Nederland terwijl deze organisatie juist problemen met zich meebrengt. Er is sprake van een cancelcultuur, de media is maar selectief met racismetopics en er heerst een enorme polarisatie binnen de samenleving. Tijd voor een gesprek dus! Raisa Blommestijn is jurist en filosoof en momenteel werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Zij schrijft een proefschrift over de Duitse Weimarrepubliek en het verval van de democratische staatsvorm. Tevens mengt zij zich in het publieke debat omtrent vrijheid van meningsuiting en cancel culture en nam zij met een collega het initiatief tot het manifest ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: (Nieuwe versie)‘De getallen liegen niet’. Tuchtklacht tegen Van Dissel: Koert van

De getallen liegen niet, dus sleep ik Van Dissel voor het tuchtcollege’, stelt Koert van Rijn tegen Ramon Bril. Koert van Rijn is verzekeringsarts bij het UWV. Daarnaast is hij wiskundefanaat. Tijdens de coronacrises begon ook hij zijn zoektocht naar de waarheid. De reactie van de overheid was zo duidelijk ongebonden aan de werkelijkheid zoals die beschreven werd in de getallen, dat Koert als arts op zoek ging naar de waarheid. Hij nam contact op met het RIVM, die niet reageerde. Het onheil groeide, en uiteindelijk besloot hij om Van Dissel te dagvaarden. Het is niet gebruikelijk en eervol als arts om dat te doen, maar, het is wel zijn morele verplichting wanneer er zoveel op het spel staat.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: ‘De getallen liegen niet’. Aangifte tegen Van Dissel: Koert van Rijn en Ramon Bril

‘De getallen liegen niet, dus sleep ik Van Dissel voor de rechter’, stelt Koert van Rijn tegen Ramon Bril. Koert van Rijn is verzekeringsarts bij het UWV. Daarnaast is hij wiskundefanaat. Tijdens de coronacrises begon ook hij zijn zoektocht naar de waarheid. De reactie van de overheid was zo duidelijk ongebonden aan de werkelijkheid zoals die beschreven werd in de getallen, dat Koert als arts op zoek ging naar de waarheid. Hij nam contact op met het RIVM, die niet reageerde. Het onheil groeide, en uiteindelijk besloot hij om Van Dissel te dagvaarden. Het is niet gebruikelijk en eervol als arts om dat te doen, maar, het is wel zijn morele verplichting wanneer er zoveel op het spel staat.