True
Cultuur.TV - TV kijken via internet, de beste Cultuur tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Nederland zingt op zondag - Alle afleveringen
Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 9

Soms kan het donker zijn om ons heen, maar het licht van Gods grootheid, van Zijn liefde en vreugde overwint de duisternis. Hij komt met macht en majesteit! Krachtige woorden, waar dr. Almatine Leene bij stil staat. Ook klinken er liederen over Gods almacht.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 8

De vastentijd voor Pasen is begonnen: de voorbereiding op de kruisiging en opstanding van Jezus. Spreker Gor Khatchikyan vertelt het verhaal van Jezus, die veertig dagen doorbracht in de woestijn. Daaruit zijn vele lessen te trekken om de veertigdagentijd in te gaan. Ook klinken er passende liederen vanuit diverse kerken in Nederland.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 7

'Alles wat jullie gedaan hebben voor de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' Deze passage uit Mattheüs 25 staat centraal in de overdenking van voorganger Jurjen ten Brinke. Ook klinken er veel samenzangliederen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 6

Genezing hoeft niet altijd lichamelijk te zijn, vertelt ds. Albert Jan Treur. Aan de hand van Marcus 1 in de Bijbel wordt duidelijk dat Jezus niet blijft wachten totdat mensen naar Hem toekomen, maar dat Hij zelf op weg gaat om mensen op te zoeken. Hij laat zien dat Hij regeert, zelfs over de grenzen van de dood heen. Dat geloven geeft genezing.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 5

Jezus of je leven!? Een vraag die christenen die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof in Jezus vaak horen. Toch kiezen zij, ook onder dreigende omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, voor Hem. Hoe kunnen zij dit vol vertrouwen doen, als de prijs zo enorm hoog is? Simon Visser staat hierbij stil in zijn overdenking.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 4

Zondag 21 januari 2024 start de week van gebed. Het thema van 2024 is 'Heb God lief en je naaste als jezelf', gebaseerd op de tekst uit Lucas 10:27. Je kunt jezelf afvragen wie je naaste is, maar Jezus draait deze vraag om en zegt: 'Vraag jezelf af of je een goede naaste bent.' Jurjen ten Brinke deelt hierover meer in zijn overdenking. Ook is er samenzang.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 3

Het begrip roeping gaat vaak over iets bijzonders, zoals een predikant of zendeling. Ook in de Bijbel zijn er mensen die Gods stem horen en een speciale opdracht krijgen. Aan de hand van het verhaal van Samuel legt dr. Almatine Leene uit dat roeping niet alleen iets is voor enkelingen. Ook zonder eerst de stem van God heel duidelijk gehoord te hebben, zijn we allemaal geroepen om Gods Woord te verkondigen, in dat wat we zeggen en ook in dat wat we doen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 2

Wat zal het komende jaar brengen en hoe betrek je God daarbij? Soms denk je alles op eigen houtje te kunnen doen. Je hebt immers al de nodige ervaring in het leven. Toch is het goed om aan God te vragen: 'Hoe wilt U dat ik het doen zal?' Daarmee vraag je of God je de weg wil wijzen. Het is belangrijk om dan ook open te staan voor Zijn antwoord. Jurjen ten Brinke staat hier tijdens zijn overdenking bij stil. Ook klinken er mooie liederen die bij dit thema passen.Nederland zingt op zondag
Nederland Zingt op Zondag: Afl. 1

Als mensen zijn we klein en nietig. En er zijn misschien dingen die we niet goed gedaan hebben. Toch is het Gods verlangen om als Schepper zijn schepping te ontmoeten. Daarover gaat de overdenking van Gor Khatchikyan aan de hand van Openbaring 4:8 en Lucas 7:37 en 38.